giao hàng

Sự đặt hàng được thực hiện trong 3 giai đoạn:

 1. Hãy chọn loại sản phẩm trên trang web của chúng tôi;
 2. Hãy điền vào mẫu phản hồi hay nhấp vào cửa hàng theo liên kết để giữ thông tin liên
  lạc của mình, để nhận được cuộc gọi phản hồi;
 3. Sau đó nhà điều hành của chúng tôi liên lạc với bạn để giúp đặt hàng, chỉ thị địa chỉ
  và thời gian giao hàng;

Sự giao hàng:

Sự giao hàng được thực hiện nhờ người vận chuyển theo địa chỉ bạn đã ghi. Thời hạn giao
hàng từ 3 đến 7 ngày. Nhà điều hành của chúng tôi sẽ cho biết về giá giao hàng, cùng thông
tin về giảm giá và đề nghị quảng cáo vào lúc khi xác nhận đặt hàng.

Hiện nay sự giao hàng thực hiện vào những quốc gia này:

 • Áo
 • Bulgaria
 • Síp
 • Cộng hòa Séc
 • Đức
 • Hy lạp
 • Hungary
 • Ý
 • Malaysia
 • Ba Lan
 • Bồ Đào Nha
 • Romania
 • Croatia
 • Latvia
 • Litva
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Tây Ban Nha
 • Thái Lan
 • Việt Nam